آهنگ Moon River از Perry Como


آهنگ Moon River از Perry Como - آهنگ قدیمی و فانتزی و حس و حالی شبیه به آهنگ های دیزنی
perry como - moon river
متاسفانه خیلیا نه در ایران بلکه در جهان فکر میکنند این خواننده فرانک سیناتراست .