یک معلم ایرانی در بین ده معلم برتر جهان.(یک معلم ایرانی در بین ده معلم برتر جهان.)
[یک معلم ایرانی در بین ده معلم برتر جهان.]


یک معلم ایرانی در بین ده معلم برتر جهان.👏 موسسه «جایزه جهانی معلم» خانم ثریا مطهرنیا، معلم ایرانی را به عنوان یکی از ده معلم برتر جهان برگزیده است. خانم مطهرنیا زندگی خود در سال‌های اخیر را وقف دانش آموزانش در روستای حسن تیمور حوالی بیجار کرده است.
مشاهده لینک