غرور کاذب در هنرمندان موسیقی


غرور کاذب در هنرمندان موسیقی.
این غرور کاذب در تمام هنرمندان ممکن است اتفاق بیفتد اما تمرکز سایت ما موسیقی است. و در این مقاله به غرور کاذب هنرمندان موسیقی میپردازم
واقعا چه اصراری هست به بزرگنمایی؟ . اینکه شما در کجا موسیقی خودتان را تولید کردید . چند سال فعالیت داشتید؟ و اینکه اصلا مگر شما چه کسی هستید؟
ضرب المثل درخت پر بار تر افتاده تر را شنیده اید؟
درخت هر چه پربارتر،افتاده تر
متاسفانه یکی از عوارض موسیقی بر هنرمندی که در موسیقی فعالیت دارد این است که علاقه زیادی به صحبت کردن در ارتفاعات بالا دارد. اینکه یه هنرمند با چه کسانی همکاری کرده معیار بزرگ بودن آن شخص نیست .
درست مانند اینکه ما بگوییم من آدم بزرگی هستم چون برای رئیس جمهور سه ساعت کار کردم.
آیا از شما بهتر پیدا نشده بود؟ آیا در تمام ایران جستجو شد و فقط شما شایسته این همکاری بودید؟
فقط کافی است کمی به خاطرات خود مراجعه کنید . در ایران هر کسی که موقعیت های بزرگ بدست آورده قطعا توسط یک نورچشمی معرفی شده. و هر کسی که موقعیت های بزرگی بدست نیاورده ممکن است کسی را نداشته تا معرفی شود.
اینکه شما از چه تجهیزاتی استفاده میکنید معیار بزرگی شما نیست . صرفا فقط پولدار تر هستید.
اینکه در چه شرکتی توانستید وارد شوید و روزانه چه تعداد سفارش به شما داده میشود نشانه بزرگی شما نیست . صرفا فقط قدرت نفوذ بالایی دارید.
حتی جوایز بزرگ موسیقی هم معیار برتری نیستند
پس چه چیزی برتری یک هنرمند را نسبت به هنرمند دیگر مشخص میکند؟
یا بهتر بگویم چرا دنبال این هستید تا از دیگر هنرمندان که همکار شما هست برتر باشید؟
آیا جز این است که وظیفه داریم کار خودمان را کنیم و هر چه در توان داریم تولید کنیم؟؟؟
کل دنیا بر مبنای سلیقه ها تشکیل شده و حتی آثاری که از نظر ما مسخره هستند هم هواداران خاص خودش را دارد.
لطفا کمی خاکی باشید. و با آرامش صحبت کنید . هیچکس از شنیدن حرف های مغرورانه لذت نمیبرد . برای جذب دیگران انصاف خودتان را به جای غرور نمایش دهید. تا رستگار شوید !!!