آهنگی که هنگام نصب بازی های fitgirl


آهنگی که هنگام نصب بازی های fitgirl میشنوید.
اگر گیمر باشید هنگام نصب بازی هایی که توسط تیم فیت گرل فشرده شده باشه حتما این آهنگ را شنیدید . اگه دنبالش هستید خب همینجاست !!
در این صفحه لینک دانلود Solo - RiveR هست
Solo - RiveR