دانلود کتاب جفت روحی


آنچه در این کتاب می خوانید
- بیداری معنوی و فاکتور های مرتبط با آن
- تعریفی کامل از ابعاد (بُعد سوم و چهارم و پنجم)
- آشنایی با مفهوم ماتریکس و تناسخ و انواع آن
- توضیحات مختصری درمورد چاکرا ، مدیتیشن و مراقبه
- آشنایی با خود برتر و چگونگی انتخاب و ورود به هر زندگی
- تفاوت جفت روحی با همدم روحی
- تفاوت جفت روحی و همزاد
- نشانه های جفت روحی و شناختن و جذب آن
- تاثیر ماه تولد بر روابط جفت های روحی
- اتصال به جفت روحی خود و نشانه های بیداری
- چرخه ی نیمه ی گمشده ی گریزان و نیمه ی دنبال کننده
- ارتباطات چشمی و روحی و همچنین تله پاتی با جفت روحی
- جذابیت ها و روابط جنسی جفت های روحی
- جفت های روحی همجنس
- هدف از تولد جفت های روحی با هم
- علائم اتحاد دوباره ی جفت های روحی در دوره ی جدایی
- دستاورد های معنوی جفت های روحی
- و در نهایت به انتها رساندن سفر معنوی جفت روحی بودن
دانلود در این صفحه