اروین خاچیکان 99 با جهان من


آهنگ جدید جهان من اروین خاچیکیان اولین آهنگ اروین در سال 99
نیاز نواب هم در این آهنگ به همراه اروین خاچیکیان اجرا میکنه
در این صفحه لینک دانلود Niaz Erwin Jahane Man هست
جهان من بدون تو تماشای یه فانوسه یه وسوسه یه هوس یه خواب تلخ یه کابوسه