امکان دانلود این موزیک از طریق تلگرام فعلا در حال حاضر وجود ندارد . فقط بعضی از موزیک ها این مشکل را دارند که این مشکل درحال حل شدن است