Jvla پلی لیست


Jvla کیست؟
این آهنگساز و تنظیم کننده در سبک دنس و الکترونیک فعالیت میکنه اگه شما مخاطب جدی اینستاگرام باشید حتما در ویدئوهایی که کمدین ها درست میکنند یا ویدئوهای دیدنی موزیک های Jvla را شنیدید.
در این صفحه پلی لیست Jvla قرار دارد
به سبک موزیک هایی با ریتم و بیس قوی و هیجانی مناسب برای باشگاه های ورزشی یا موزیک شنیدن هنگام ورزش