کمال گرایی - مشکلی که گرفتارش هستیم


کمال گرایی مشکلی که گرفتارش هستیم . آیا خوبه یا بد؟

یه مسئله ای هست به اسم کمال گرایی
که باعث پیشرفت میشه
ولی بسیار آزار دهنده هم هست

کمال گرایی باعث میشه که همیشه لقمه های بزرگ برداری و شکست بیشتر تجربه کنی
ولی وقتی لقمه های بزرگ بر میداری ناخواسته چیزایی رو یاد میگیری که برای دیگران بسیار دشوار هست هضمش

وقتی به اون مهارت میرسی ممکنه خودتم درک نکنی مهارت داری چون کمال گرایی تو اجازه نمیده که حس کنی چیزی حالیت هست چون همیشه یه رویای خفن تر توی ذهنت هست که باید بهش برسی

ولی شاید خبر نداری مهارتی که الان داری رویایی بود که 10 سال پیش داشتی

همیشه وقتی کسی چیزی بلد نیست میگه اگه یاد میگرفتم دیگه اوکی بود و دیگه چیزی انگار نیاز نداشتم
ولی وقتی یاد میگیری میگی چیز خاصیم نبود

بعد که میای به دیگران آموزش میدی متوجه میشی حتی توضیحش هم ده ها ساعت طول میکشه و بازم انگار نمیتونی کامل بگی

ولی اینکه واقعا چیز خاصی نیست !

واقعا چیز خاصی نیست

چون ذهن توقعش بالا رفته

قدر چیزی که براش زحمت کشیدی و بهش رسیدی رو دیگه نمیدونی . و کمال گرایی دیوانه ات کرده

چیزی که بلدی ممکنه کمال یک شخص دیگه باشه ولی برای تو سطحی و شرم آور هست

و به چیزی که داری افتخار نمیکنی چون هر گام که پیش میری یه سری انسان ظاهر میشن که باورت نمیشه اینا دیگه چطوری به این جایگاه رسیدن

منم باید بشم مثل اونا

و یه عمر دنبال رسیدن به یه موقعیت و جایگاه برتر هستی و هیچوقتم نمیرسی. و تمام فرصت هایی که داشتی و استفاده نکردی هم راحت از دست میدی