اسم ماهیت چیه؟


این مغازه هایی که آکواریوم میفروشن با ماهی زینتی

یه بار رفتم پیش یکیشون که طرف خیلی عبوس هست . مثلا یه بار رفتم بهش گفتم ببخشید من غذای ماهی میخوام
گفت چه ماهی ای؟
برای چی میخوای؟
گفتم ای بابا این چرا همش میپرسه؟؟ حالا چطوری بگم برای ماهی عید میخوام؟ گفتم ماهی عید (گلد فیش)
. گفت اینارو ولش کن 😠 برای چی غذا میدی؟ اینا خودشون غذا هستند . برای ماهی های دیگه

یه بارم رفتم مثلا ماهی خریده بودم ( اسم ماهی فایتر بود ) یه لول از ماهی های عید بالاتر بود
ولی بازم این فایتر آنچنان ماهی خاصی نیست .
گفت ماهیت چیه؟
گفتم برای فایتر غذا میخوام . گفت بیا اینو ببر , یه غذای چرت داد گفتم یه غذای بهتر بده . پولشم مهم نیست
گفت ول کن بابا به فایتر همینم زیادیه . اون غذاها حرفه ای هست برای اینا نیست که.

یه مدت گذشت

ماهیم داشت جفت گیری میکرد و اتفاقا تونستم فایتر تکثیر کنم و از 1000 تا لارو . حدود 2 تاش زنده موند که یکیش رو تونستم تا چند ماه حتی بزرگ کنم
واسه اینکه لارو ها تقویت پیدا کنند به ماهی فایتر کرم خونی رفتم بخرم

گفتم بهش چی بگم؟ بگم کرم خونی میخوام؟ به این گرونی؟ که قیمتش از فایترم گرون تر هست !
صد در صد میخواد بپرسه برای چه ماهی میخوای؟

گفتم اشکالی نداره تاکتیک میچینم
رفتم گفتم کرم خونی بدید
گفت برای چه ماهی ای میخوای؟؟؟؟
گفتم پسرخالم ام میخواد گفت از اینجا رد شدی کرم خونی بخر
گفت : زنگ بزن بپرس ببین برای چی ماهی میخواد !
گفتم : گوشی نیاوردم
گفت : اسم پسر خالت چیه؟ شاید بشناسم
خواستم بگم آخه مرتیکه ! . بده برم دیگه , به تو چه واسه چی میخوام اصلا میخوام خودم بخورم
گفتم فکر کنم فایتر هست ماهیش
بازم گفت : بابا ایناااا چیهههههه ول کننننننن برای اینا نخر این چیزاروووووو