آخرین موسیقی های منتشر شده

آهنگ های پیشنهادی برتر

آهنگ های پیشنهادی - بهترین ها

آهنگ های برتر - ویژه شده

آهنگ های برتر

سایت های مرتبط
تاریخ امروز 6 اردیبهشت 1398

آهنگ های برتر اردیبهشت ماه 1398

آهنگ های برتر

دانلود آهنگ های امید نعمتی ( گروه پالت)

دانلود آهنگ های امید نعمتی ( گروه پالت)

نام خواننده : امید نعمتی ( گروه پالت)


تک آهنگ ها و فول آلبوم در سایت تاپ تونز - پلی لیست

1 - امید نعمتی ( گروه پالت) - صد بار
pallett sad bar

سه شنبه 09 خرداد 1396
سه شنبه 09 خرداد 1396
پیشنمایش

2 - امید نعمتی ( گروه پالت) - قاصدک از آلبوم تمام ناتمام
pallett dandelion

سه شنبه 10 اسفند 1395
سه شنبه 10 اسفند 1395
پیشنمایش

3 - امید نعمتی ( گروه پالت) - عشق باستان از آلبوم تمام ناتمام
pallett ancient love

سه شنبه 10 اسفند 1395
سه شنبه 10 اسفند 1395
پیشنمایش

4 - امید نعمتی ( گروه پالت) - لیلی جان از آلبوم تمام ناتمام
pallett leyli jan

سه شنبه 10 اسفند 1395
سه شنبه 10 اسفند 1395
پیشنمایش

5 - امید نعمتی ( گروه پالت) - لبخند تهران
pallett tehran smile

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

6 - امید نعمتی ( گروه پالت) - شب
pallett nighttime

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

7 - امید نعمتی ( گروه پالت) - reng شماره یک
pallett reng no 1

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

8 - امید نعمتی ( گروه پالت) - نیستی خانه من
pallett aint my home

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

9 - امید نعمتی ( گروه پالت) - تا صبح
pallett till the morning

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

10 - امید نعمتی ( گروه پالت) - مقدمه
pallett prelude

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

11 - امید نعمتی ( گروه پالت) - بام تهران
pallett the roof of tehran

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

12 - امید نعمتی ( گروه پالت) - نیمی از ما
pallett half of us

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

13 - امید نعمتی ( گروه پالت) - روزی روزگاری
pallett once upon a time

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

14 - امید نعمتی ( گروه پالت) - گربه و ماهی
pallett fish and cat

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

15 - امید نعمتی ( گروه پالت) - لیلی
pallett leyli

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

16 - امید نعمتی ( گروه پالت) - خانه به دوش vagabond
pallett vagabond

سه شنبه 28 دی 1395
سه شنبه 28 دی 1395
پیشنمایش

17 - امید نعمتی ( گروه پالت) - Mr Violet
pallett Mr Violet

چهارشنبه 08 دی 1395
چهارشنبه 08 دی 1395
پیشنمایش

18 - امید نعمتی ( گروه پالت) - Khosrow Shirin
pallett Khosrow Shirin

چهارشنبه 08 دی 1395
چهارشنبه 08 دی 1395
پیشنمایش

19 - امید نعمتی ( گروه پالت) - From Eastern Lands
pallett From Eastern Lands

چهارشنبه 08 دی 1395
چهارشنبه 08 دی 1395
پیشنمایش

20 - امید نعمتی ( گروه پالت) - Waltz No 1
pallett Waltz No 1

چهارشنبه 08 دی 1395
چهارشنبه 08 دی 1395
پیشنمایش

21 - امید نعمتی ( گروه پالت) - Rain Again
pallett Rain Again

چهارشنبه 08 دی 1395
چهارشنبه 08 دی 1395
پیشنمایش

22 - امید نعمتی ( گروه پالت) - Friends Token
pallett Friends Token

چهارشنبه 08 دی 1395
چهارشنبه 08 دی 1395
پیشنمایش

23 - امید نعمتی ( گروه پالت) - triangle
pallett triangle

چهارشنبه 08 دی 1395
چهارشنبه 08 دی 1395
پیشنمایش

24 - امید نعمتی ( گروه پالت) - خونه مادر بزرگه ( هزار تا قصه)
pallett a thousand tales

چهارشنبه 08 دی 1395
چهارشنبه 08 دی 1395
پیشنمایش