آیا می خواهید آهنگتان در سایت قرار بگیرد؟

پخش رایگان

پخش موزیک شما در صورتی که در سایت دیگری پخش نشده باشد و کیفیت مناسبی داشته باشد رایگان است - موزیک شما توسط ما بررسی میشود و منتشر خواهد شد و اگر در صورتی که موزیک شما برای پخش رایگان تایید نشد علت عدم پخش هم به شما با جزئیات گفته خواهد شد ( البته اگر بخواهید ) - بعضی از آهنگ ها حتی برای پخش تبلیغاتی هم تایید نمیشوند

پخش با حمایت از استعداد ها - رایگان

پخش موزیک شما در صورتی که در سایت دیگری پخش نشده باشد و کیفیت مناسب داشته باشد و کیفیت هنری قابل قبولی داشته باشد رایگان است و در صفحه اصلی سایت هم منتشر میشود - البته پخش در سایر سایت ها برای این نوع پخش بستگی دارد که در چه سایتهایی باشد . پس نیاز به بررسی است - لطفا از طریق تلگرام درخواست این نوع پخش را ارسال کنید

پخش حمایتی ویژه

اگر شما در سایت ما فقط یک آهنگ با بازدید تقریبا بالا داشته باشید بقیه آهنگ های شما رایگان پخش می شود . البته این هم شرایطی دارد که می توانید از طریق تلگرام پشتیبانی بپرسید

پخش ویژه شماره 1 - به غیر از صفحه اصلی

در پخش ویژه ( 1 ) مهم نیست که در سایت دیگری پخش شده یا نشده اما بنا به دلایلی 20 هزار تومان هزینه دارد

پخش ویژه شماره 2 - و صفحه اصلی

در صورتی که در پخش ویژه شماره 1 موزیک شما بالای 700 بازدید دریافت کند به صورت خودکار به صفحه اصلی سایت هدایت می شود اما اگر میخواهید سریع بازدید زیاد دریافت کند از پخش تبلیغاتی استفاده کنید

پخش تبلیغاتی

پخش تبلیغاتی یعنی شما یکی از جایگاه های تبلیغاتی سایت ما را برای یک ماه اجاره کنید و بنر تبلیغاتی موزیک خودتان را قرار بدهید

هزینه اجاره هفتگی 40 هزار تومان است - تعداد نمایش بنر تقریبا 28 هزار بار و تعداد کلیک تقریبا 250 بار

هزینه اجاره ماهیانه 150 هزار تومان است - تعداد نمایش بنر تقریبا 120 هزار بار و تعداد کلیک تقریبا 1000 بار

تلگرام پشتیبانی

@toptunes_ir

2